Porady prawne

 • 2010-06-16

  Osoba zatrudniona jest na etacie oraz równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Czy podatki z etatu mogą być odprowadzane do miejscowości, gdzie osoba zamieszkuje a nie jest zameldowana, a podatki z działalności gospodarczej do miejscowości gdzie jest zameldowana i znajduje się siedziba firmy. Obie firmy znajdują się w tym samym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-08

  Zgodnie z Ordynacją podatkową postanowienie o wszczęciu kontroli podatkowej powinno zawierać datę rozpoczęcia kontroli. Co w przypadku jeżeli w postanowieniu przy dacie rozpoczęcia kontroli nie figuruje konkretna data a jedynie opis zdarzenia typu np. „7 dni od daty doręczenia postanowienia”; czy „w dniu dostarczenia postanowienia”; czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-01

  W trakcie kontroli skarbowej urzędnik zażądał dostępu do Umowy zawartej z klientem. Umowa ta jest objęta „klauzulą poufności” z brakiem dostępu osób trzecich. Czy w takim przypadku muszę udostępnić umowę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-26

  Na fakturę z dnia 17-09-2009 od kontrahenta Unii Europejskiej został zakupiony samochód. Zakup ten został uwidoczniony na deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2009r oraz VAT-UE za III kwartał. Pierwotnym zamiarem podatnika (podatnika VAT-UE) była sprzedaż tego samochodu, w związku z tym nie płacił on należnego podatku VAT. W związku z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-25

  W dniu 11.05.2010 roku złożyłem wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, ponieważ 25 maja będę brał udział w przetargu gdzie takie zaświadczenie jest wymagane. 21 maja odebrałem pismo z urzędu skarbowego wystawione 18 maja o przedłużeniu terminu na wydanie tego zaświadczenia z uwagi na czynności ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-12

  Mam już decyzję ustalającą wysokość podatku od spadków i darowizn. Wcześniej (przed decyzją) napisałem pismo do urzędu skarbowego z prośbą o umorzenie podatku. W odpowiedzi napisano mi odmowę z powodu, że jeszcze nie jest wydana decyzja j.w. W pouczeniu odmowy napisano, że: „może Pan ponownie wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-27

  Do pytania 22931. Opisywana wcześniej moja sprawa podatku od spadku dobiega końca. Urząd skarbowy niedługo wyda decyzję zapłaty podatku. Dobra materialne będące przedmiotem podatku, głównie nieruchomość zabudowana, były wytworzone przez całą rodzinę, nie tylko przez spadkodawcę. Spadkodawca jedynie formalnie występował jako właściciel, a ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-12

  Przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w gminie X, w której również zamieszkuje i posiada miejsce stałego zameldowania. Na rzecz tej gminy płacił do 2009 roku wszystkie podatki, w tym podatek od środków transportowych (kwota dość znaczna). Przed końcem 2009 roku przedsiębiorca zameldował się na pobyt czasowy w gminie Y i tam ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zaświadczenie szkolenia BHP pobierz

 • ZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych pobierz

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek pobierz

więcej