Porady prawne

 • 2010-04-06

  Mam duże zaległości w urzędzie skarbowym. Prowadzę dalej działalność gospodarcza komornik zajął mi posiadłość, która i tak nie pokrywa długu a urząd skarbowy nie chce rozłożyć mi długu na raty. Czy ma do tego prawo a ja czy mogę się gdzieś odwołać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-01

  Od 15 stycznia 2010r. mam zawieszoną działalność. W rozliczeniu za 2009 rok wychodzi mi do zapłacenia podatek dochodowy. W ostatniej deklaracji VAT-7 mam pewną kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny miesiąc, która pokrywałaby ten podatek za 2009 rok. Czy mimo zawieszenia działalności mogę zwrócić się do urzędu skarbowego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-09

  Organ podatkowy w trakcie sporu z podatnikiem co do sposobu opodatkowania domków letniskowych (budynki czy budowle) powołał pisemnie biegłego, ale nie zawiadomił strony o terminie przeprowadzenia przez niego opinii zgodnie z art. 190 Ordynacji podatkowej(termin ten został uzgodniony telefonicznie z zarządzającym ośrodkiem synem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Organ podatkowy prawidłowo doręczył decyzję w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości. Podatnik wniósł od niej odwołanie z uchybieniem terminu wskazanego w art. 223 par.2 pkt.1 Ordynacji podatkowej. Organ I instancji przesyła je do organu odwoławczego. Czy tak wniesione odwołanie jest skuteczne - tj. czy organ II instancji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-25

  Złożyłem już deklarację roczną za 2009r. jednak wczoraj otrzymałem jeszcze jeden PIT. Co powinienem teraz zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-25

  W nawiązaniu do moich poprzednich pytań (21261 i 21970) dotyczących postępowania spadkowego, dzisiaj mam kolejne zapytanie o procedurę podatkową. Po złożeniu stosownych dokumentów do urzędu skarbowego, otrzymałem od nich pismo z pogróżkami, w którym kwestionują podane kwoty wyceny nieruchomości. Przypomnę, że podatek dotyczy spadku po ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-02

  Co powinienem zrobić jeżeli nosiłem swojemu księgowemu pieniądze z faktur na podatek VAT za wykonywane prace budowlane a on tych pieniędzy nie wpłacił do urzędu skarbowego tylko wziął sobie. Nie mam żadnych pokwitowań że takowe pieniądze mu wpłacałem. Mam umowę z tym biurem rachunkowym i nic poza tym.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-05

  Prowadzę działalność gospodarczą, mały wiejski sklepik wielobranżowy, nie mam konta bankowego firmy, czy należności z tytułu podatków i ZUS - wynikające z działalności, mogę płacić przelewem z konta prywatnego będącego wspólnością majątkową?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu pobierz

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

 • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

 • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

więcej