Porady prawne

 • 2009-10-31

  Po jakim czasie po zauważeniu pomyłki na fakturze należy najpóźniej wystawić fakturę korygującą ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-29

  Chcę złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Mieszkam w północno- wschodniej części Polski i chciałem zapytać, który organ będzie właściwy dla mnie do jej wydania?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-29

  Proszę o wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji zgodnie z zapisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-29

  Pytanie dotyczy kontroli z urzędu skarbowego. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Kilka dni temu odebrałem telefon. Dzwoniący oświadczył, że jest z urzędu skarbowego, chce przeprowadzić krótką kontrolę i stoi już przed drzwiami do mojego mieszkania, w którym nikogo nie ma. Było to jasne, gdyż dzwonił o godz. ok. 10.00 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-28

  Spadkobiercy, którzy odziedziczyli spadek wraz z zadłużeniem podatkowym sprzedali otrzymane grunty ze spadku innej osobie. Czy dochodzić zadłużenia od spadkobierców czy od nowego właściciela?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-28

  Pytanie dotyczy spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, w której następuje odwołanie członka zarządu w połowie grudnia 2009 i powołanie w tym samym czasie nowego członka zarządu. Rok obrotowy w spółce jest od 1 stycznia do 31 grudnia. Czy sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działaności spółki za rok 2009 podpisać powinien ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-20

  Czy ja jako pracodawca mogę uzyskać zwolnienie od pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia mojej pracownicy? Dodam, że pracownica jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-20

  Pół roku temu wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko na nazwisko męża. Czy zmianę nazwiska powinnam zgłosić w urzędzie skarbowym? Jeżeli tak to co mi grozi za to, że nie zgłosiłam? Dodam że nie prowadzę żadnej firmy.
  sprawdź odpowiedź

12 3 4 5 6 7 8 9 1014
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty pobierz

 • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

 • Oświadczenie o stanie majątkowym pobierz

 • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

więcej