Porady prawne

 • 2009-10-20

  W ciągu ostatniego roku czterokrotnie zmieniałem miejsce zamieszkania. Na początek zamieszkiwałem w centralnej części Polski, gdzie pracowałem, potem przeniesiono mnie służbowo na południe. Następnie musiałem ze względów osobistych zmienić pracę i wylądowałem na wschodzie, a obecnie pracuję w firmie poza granicami kraju. Proszę o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-20

  Jestem rolnikiem ryczałtowym i prowadzę gospodarstwo rolne. Oprócz upraw zbóż i ziemniaków również hoduję krowy i kury. Dodatkowo sprzedaję jajka jak i kury prywatnym odbiorcom, którzy do mnie przyjadą. Jeden z kupujących zażądał ode mnie wystawienia faktury, ale ja odmówiłem bo nie praktykuję, więc chciał ode mnie rachunek. Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Wpłaciłem w terminie podatek od czynności cywilnoprawnych ale na rachunek innego urzędu skarbowego niż powinienem. Moje pytanie brzmi czy organ może mnie obciążyć odsetkami za opóźnienie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-19

  Uchwała rady gminy wyznacza na inkasentów podatków lokalnych sołtysów, określając przy tym procentowe wynagrodzenie w zależności od sołectwa. pytanie: Czy sołtys może wpłacić ratę podatku sam sobie, sam sobie wypisać kwitek w kwitariuszu przychodowym i wreszcie czy taka kwota powinna być uwzględniona w przypadku tego sołtysa jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-16

  W uchwale rady gminy dot. poboru podatków przez sołtysów jest zapis, że wynagrodzenie za inkaso jest należne za pobór podatków zaległych i bieżących. Sołtys pobiera 15.09 dwie raty podatku od nieruchomości: III (15.09) i IV(15.11). pytanie: czy w świetle tego zapisu pobór IV raty jest poborem raty bieżącej jeżeli nie upłynął jeszcze jej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-14

  Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność handlową. Sprzedaję obuwie i już dawno przekroczyłem limit i sprzedaję na kasę fiskalną. Chciałem zapytać jak długo powinienem przechowywać dokumenty sprzedaży oraz kopie paragonów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-07

  12 stycznia 2005r. sprzedałam działkę. Złożyłam do urzędu skarbowego pismo, w którym oświadczyłam,że nie płacę podatku,gdyż pieniądze wykorzystam na cele mieszkaniowe. Niestety nie udało mi się nic kupić mieszkania ani wyremontować (wynajmuję)i muszę teraz zapłacić podatek wraz z odsetkami. Co zrobić, na co się powołać (mam trudną ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-28

  Biuro rachunkowe po zakończeniu umowy o usługowe prowadzenie księgowości Spółki, odmówiło przekazania archiwum ksiąg rachunkowych na nośniku elektronicznym. Księgi prowadzone były w programie komputerowym. Otrzymaliśmy tylko wydruk z kartoteki rocznej za bieżący rok oraz za rok 2008. Za wcześniejsze lata, zgodnie z informacją kierownika ...
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7 8 9 10 1114
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze pobierz

 • Prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

 • Pozew o zwrot zadatku pobierz

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

więcej