Porady prawne

 • 2009-09-08

  Czy stowarzyszenie może zaksięgować w koszty rachunek wystawiony przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-07

  Co może mi grozić za niepłacenie podatku ryczałtowego? Dostałem już wezwanie do urzędu skarbowego, czy istnieje szansa na umorzenie tego podatku? Prowadzę firmę 3 lata ale od pól roku nie płace podatku i nie jestem w stanie tego zapłacić. Jest to kwota 6 tyś zł. Jakie kary grożą mi za nieopłacanie składek ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-20

  Co właściwie oznacza termin firmanctwo, czy zawsze jest to działanie nielegalne? Czy jest to regulowane przepisami prawa i ewentualnie na co należy zwrócić szczególną uwagę, by unikną ryzyka jakichkolwiek zarzutów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-13

  Spółka z o.o. posiada siedzibę w mieście X i dodatkowe(główne) miejsce prowadzenia działalności w mieście Y. Który urząd skarbowy będzie właściwy do składania deklaracji czy z miasta X czy z miasta Y ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-06

  W 2006 roku sprzedałam nieruchomość/przed upływem 5lat od daty zakupu/.Faktury na zakup materiałów /buduję dom / miałam wystawione z datą 6dni po upływie terminu w jakim powinnam pieniądze przeznaczyć na cele mieszkaniowe. W związku z tym ciąży na mnie obowiązek zapłaty podatku dochodowego w wysokości prawie 40tys zł. Napisałam do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-31

  Decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości były wystawiane na mężą w sytuacji kiedy był ich współwłaścicielem razem z żoną. Powstały zaległości a do wystawienia tytułu egzekucyjnego na oboje małżonków niezbędne jest "sprostowanie" treści decyzji wymiarowych pod kątem wpisania jako podatnika również małżonki. pytanie - czy jest to ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-09

  Osoba X z miejscowości XX prowadząca już działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) chce zawiązać spółkę cywilną z inną osobą Y. Nowa firma ma siedzibę w YY. W związku z tym zwracam się z pytaniem jakie kroki powinna podjąć osoba X przed i po zawarciu umowy spółki, aby firma mogła zacząć działać? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-29

  Ile czasu ma urząd skarbowy na zwrot podatku z deklaracji rocznej ?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

 • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

więcej