Pytanie

18.11.2010
stan faktyczny: w uchwale Rady Gminy powołującej sołtysów na inkasentów podatków lokalnych jest zapis, że: ,,wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot dla poszczególnych sołectw". pytanie: czy w powyższym zapisie zgodnie z prawem umożliwiono sołtysom pobór zaległych rat podatków oraz automatycznie czy pobrane kwoty zaległe są podstawą do naliczenia inkasa za pobór ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

  • [CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • ZUS Rp-8 Zeznanie świadka pobierz

więcej