Pytanie

25.01.2010
Już w czasie kończenia inwestycji rozpocząłem działalność gospodarczą. W którym momencie zaczynam płacić podatek od nieruchomości? Od rozpoczęcia działalności gospodarczej czy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dotychczasowa działalność miała charakter rozruchu (szkolenie personelu,wyposażenie wnętrz) docelowo ma to być ośrodek rekreacyjno- szkoleniowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

więcej