Porady prawne

 • 2011-01-27

  Kiedy należy płacić podatek? Jestem dzierżawcą gruntu od Gminy. Wybudowałem i oddałem do użytku budynek gastronomiczny. Uzyskałem pozwolenie na użytkowanie. Budynek powinien mieć dookoła taras zewnętrzny. Dostałem termin wykonania tarasu zewnętrznego do 31 sierpnia 2011r. i po zakończeniu budowy tego tarasu, jestem zobowiązany uzyskać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-26

  Podatnik otrzymywał nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości). Okazało się, że nie wszystkie nieruchomości budynkowe zgłosił do podatku oraz za część gruntów sklasyfikowanych jako B i Bi opłacał podatek rolny. Na jakiej podstawie prawnej organ powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-17

  Gmina dokonała zamiany działki będącej własnością gminy na pomieszczenia administracyjne w budynku, które były własnością Banku. Wartość działki była niższa od zamienianych pomieszczeń bankowych. Gmina dopłaciła różnicę na konto Banku. Od 1 stycznia 2011 r. pomieszczenia te są wynajmowane dla banku do czasu wybudowania nowego budynku na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Do 31 stycznia 2005 roku pełniłem funkcję członka zarządu firmy sp. z o.o. W styczniu tego roku powstało zobowiązanie podatkowe spółki w podatku od nieruchomości. Od 1 lutego 2005 roku zostałem odwołany z tej funkcji. Czy odpowiadam za tę zaległość podatkową ze stycznia 2005, jeżeli już 1 lutego nie byłem członkiem zarządu. Regulowanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-29

  W roku 2004 jako osoba fizyczna zakupiłem grunty(ok.20000m2) zabudowane w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże jako osoba fizyczna w tamtym czasie i obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Na zakupionym gruncie znajduje się obiekt magazynowy (pow.3000m2) w konstrukcji stalowej skręcanej, który ze ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-29

  W ostatnim czasie z mężem staliśmy się właścicielami gruntu, z czego 6771m2 powierzchni zajmuje nieczynna hałda pokopalniana zakwalifikowana w urzędzie jako „tereny różne”, a 3591m2 zajmuje teren zakwalifikowany jako „łąki trwałe”. Za tereny różne, a więc w tym wypadku hałdę naliczany jest nam podatek w wysokości 0,37zł m2. Za teren ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-05

  Czy w przypadku budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie wszystkie powierzchnie mają wysokość powyżej 2,20m, podatek od nieruchomości ma być płacony od całej powierzchni użytkowej, czy należy wyłączyć z tej powierzchni klatki schodowe i szyby windowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-30

  Dokonałem zakupu nieruchomości na której ma być, po dokonaniu rozbudowy, prowadzona działalność gospodarcza. W tej chwili i przez okres około 2 lat nie będzie tam prowadzona działalność gospodarcza. Jakie warunki muszę spełnić żeby nie płacić podatku od nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej pobierz

 • KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

 • KRS- Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

więcej