Porady prawne

 • 2010-07-28

  Spółka jawna jest właścicielem nieruchomości:pawilon handlowy, w którym znajduje się siedziba firmy, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia do wynajęcia wraz z przynależnym gruntem. Spółka chce sprzedać w/w nieruchomość, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży wypłacić współwłaścicielom zgodnie z procentowym udziałem. Otrzymane pieniądze ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-07

  Jestem osobą fizyczną i zakupiłem działkę na terenach przemysłowych na której zostanie wybudowana hala magazynowa zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Przez okres budowania hali do czasu oddania jej do użytkowania jakie obowiązywać będą mnie podatki lokalne.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-05

  W ostatnim czasie zostały zakupione na terenie przemysłowym grunty wraz z zabudowaniami przemysłowymi (hala produkcyjna + pomieszczenia administracyjne). Dla wykorzystania przeze mnie w/w obiektów pod prowadzoną przeze mnie działalność gospodarczą potrzebne jest uzyskanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania wraz z pozwoleniem na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-07

  Jestem po rozwodzie. Uzyskałem w drodze ugody sądowej podział majątku z byłą żoną. Składnikiem tego majątku było mieszkanie w domku dwurodzinnym. W wyniku ugody nieruchomość przejęła była żona, a mnie ma spłacać w ratach prze okres 4 lat. Kto ponosi teraz (po zawarciu ugody) opłaty takie jak podatek od nieruchomości i opłatę za dzierżawę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-20

  Spółka z o.o. zakupiła w marcu 2003 r. od gminy dwie działki sklasyfikowane jako B, na których znajdują się budynki z mieszkaniami i lokatorami. W akcie notarialnym zapisano, że faktyczne wydanie nieruchomości nastąpi w momencie, w którym gmina znajdzie dla tych ludzi lokale zastępcze - co nigdy nie nastąpiło. Czyli formalnie nie było ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-13

  Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym musi podać siedzibę firmy. Często jest to miejsce potrzebne do rejestracji firmy a w praktyce w ogólne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładem może być osoba, która prowadzi działalność w zakresie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-01

  Część pomieszczenia mieszkalnego zajmowana jest pod działalność gospodarczą, która nie jest fizycznie wydzielona. Oprócz wykorzystywania powyższej powierzchni na cele działalności gospodarczej, służy ona także na potrzeby mieszkaniowe mieszkających osób. Czy w takim przypadku powinien być płacony podatek z najwyższej stawki jako ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Firma zgodnie z ewidencją gruntu i księgą wieczystą posiada grunty rolne, na które zostały wydane warunki zabudowy pod jednorodzinne budownictwo. Grunty w oparciu o w.w decyzję zostały podzielone i są sprzedawane bez realizacji budynków mieszkaniowych. W świetle powyższych okoliczności czy podatek od przedmiotowych gruntów płatny jest ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [PIT-11]Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

 • Oświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem pobierz

 • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

 • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

więcej