Porady prawne

 • 2010-02-18

  Gmina jest właścicielem działki i posadowionego na niej budynku w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa i dwa lokale mieszkalne jedno na parterze, drugie na pietrze. Do lokali mieszkalnych jest odrębne wejście (inne niż do szkolnej części budynku). Lokale mieszkalne są wynajmowanie przez gminę osobom fizycznym na podstawie umowy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-17

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna oraz jestem udziałowcem 50%/50% w spółce cywilnej. Jestem płatnikiem VAT. W sierpniu zeszłego roku jako osoby fizyczne zakupiliśmy z moją żoną (mamy wspólność małżeńską, żona jest pracownikiem w/w spółki) 1/2 udziału w działce zabudowanej budynkiem piętrowym mieszkalno-biurowym. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-16

  Czy jest podatnikiem podatku od nieruchomości podmiot, który na mocy zawartej z gminą umowy koncesji na roboty budowlane wybudował na tej nieruchomości budynek, w którym następnie przez określony w umowie koncesji czas prowadzi działalność gospodarczą, z której pożytki stanowią część wynagrodzenia za wykonaną na rzecz gminy usługę, tj. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-15

  W 2009 roku wybudowałem sklep budowlany. 13 stycznia 2010r. otrzymałem decyzję na użytkowanie, która uprawomocniła się w dnia 28 stycznia 2010r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Od kilku lat jesteśmy najemcą lokalu użytkowego. Właścicielem w/w lokalu jest Gmina a zarządcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. Przez cały okres trwania umowy otrzymywaliśmy co miesiąc faktury za czynsz i wodę zgodnie z umową najmu. W styczniu tego roku otrzymaliśmy od właściciela czyli Gminy druk deklaracji podatku od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Już w czasie kończenia inwestycji rozpocząłem działalność gospodarczą. W którym momencie zaczynam płacić podatek od nieruchomości? Od rozpoczęcia działalności gospodarczej czy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dotychczasowa działalność miała charakter rozruchu (szkolenie personelu,wyposażenie wnętrz) docelowo ma to być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-21

  Posiadam halę produkcyjną 3500 m. Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na wpis zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w urzędzie miasta. Nie chcę płacić podatków od całej hali bo jej nie wykorzystuję. Chciałbym użytkować i płacić podatki np. od 1000 m ale urząd miasta twierdzi, że czy wykorzystuję halę całą ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-21

  Spółka jawna postawiła budynek na wynajmowanym od os. fizycznych gruncie (część działki). Na tej samej działce znajduje się też budynek należący do właścicieli działki. Część tego budynku również jest wynajmowana spółce. Czy spółka może złożyć deklarację na podatek od nieruchomości i opłacać go jako podatnik (posiadacz zależny) od: - ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

 • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego pobierz

 • ZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek pobierz

więcej