Porady prawne

 • 2009-12-22

  Jako osoba fizyczna posiadam współwłasność w drodze, obok innych osób fizycznych i spółek .Urząd, każdego roku wysyła mi naliczenie podatku od nieruchomości od współwłasności. Wyliczam sobie swoją część z naliczonej kwoty i wysyłam na wskazane konto. Urząd odsyła mi wpłaconą kwotę i żąda zapłaty całej kwoty. Wiem, że w świetle ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-21

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą handlową lub usługową. Działalność prowadzona jest w wydzierżawionych pomieszczeniach. Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej właściciel czy dzierżawca.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-09

  Skarb Państwa przekazał w trwały zarząd decyzją z 30.07.2009 r. marszałkowi województwa (Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych) działkę sklasyfikowaną jako Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Jakimi stawkami i kogo obciążyć podatkiem od nieruchomości ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-04

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz transportowych. Usługi te prowadzone są w terenie, natomiast sprzęt i środki transportu przechowywane są w miejscu zamieszkania. Czy należy opodatkować tego przedsiębiorcę podatkiem od nieruchomości i jak należy obliczyć powierzchnię do prowadzenia tej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-16

  Wynajmuję od gminy nieruchomość. Z tego co wiem, obowiązanym do płacenia podatku od nieruchomości jest jej właściciel, dlaczego więc gmina żąda ode mnie zapłaty tego podatku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-26

  Posiadam wielki budynek przemysłowo - magazynowy, w którym niedawno zagościł Nadzór Budowlany. Po kontroli dostałam decyzję z Nadzoru Budowlanego, że budynek zagraża życiu ludzkiemu i mam zakaz użytkowania. W związku z tą decyzją udałam się do Urzędu Gminy, żeby mi zmniejszono podatek za budynek, skoro nie mogę go użytkować. Urzędnicy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-22

  W wyniku aktualizacji ewidencji gruntów, oraz aktualizacji map geodezyjnych gmina wydała nową decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości cofając się do 2004r ( z nową zmienioną stawką ). Efekt jest taki, że mam do zapłaty znaczną kwotę. Z doniesień prasowych wiem,że aktualizacja ewidencji nie może być podstawą do wydania decyzji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-12

  Wydzierżawiam budynek pod działalność gospodarczą, płacę co miesiąc dzierżawę. Raz w roku płacę podatek za dany budynek. Moje pytanie, czy w takim przypadku ja jako dzierżawca powinienem płacić podatek od nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • ZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu pobierz

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • ZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych pobierz

 • [KRS-WF] Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

więcej