Porady prawne

 • 2011-05-25

  Osoba fizyczna dzierżawi od gminy grunt, na którym stawia będący jej własnością pawilon- w celu prowadzenia sezonowej działalności handlowej. Z tytułu dzierżawy dzierżawca płaci ustalony w umowie czynsz. Jak w świetle znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty targowej - będzie wyglądała kwestia jej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-30

  Jestem podatnikiem VAT-prowadzę usługi hotelarskie. W sezonie letnim zawarłam z Urzędem Gminy umowę zlecenie na pobór opłaty miejscowej. Za pobór w/w opłaty należy mi się wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty. Jaką stawkę VAT muszę zastosować przy wystawianiu faktury VAT dla Urzędu Gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-05

  Czy w przypadku budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie wszystkie powierzchnie mają wysokość powyżej 2,20m, podatek od nieruchomości ma być płacony od całej powierzchni użytkowej, czy należy wyłączyć z tej powierzchni klatki schodowe i szyby windowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-04

  Od kiedy trzeba płacić podatek od środków transportowych od daty nabycia pojazdu czy od daty jego rejestracji ? Jeżeli pojazd był zarejestrowany pół roku po dacie nabycia (samochód był uszkodzony).
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-02

  Jesteśmy wielobranżowym ZPChr, zatrudniamy 170 niepełnosprawnych, oraz regularnie ponad setkę uczniów (przysposabiamy do zawodu). Posiadamy na własność (od 10 lat) zabudowania i teren, z którego część wydzieliliśmy na organizację targowiska. Zainwestowaliśmy w drogi dojazdowe, wyłożyliśmy targowisko kostką (5.000m2), zainwestowaliśmy w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-20

  Spółka z o.o. zakupiła w marcu 2003 r. od gminy dwie działki sklasyfikowane jako B, na których znajdują się budynki z mieszkaniami i lokatorami. W akcie notarialnym zapisano, że faktyczne wydanie nieruchomości nastąpi w momencie, w którym gmina znajdzie dla tych ludzi lokale zastępcze - co nigdy nie nastąpiło. Czyli formalnie nie było ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-20

  Poborem opłaty targowej zajmował się pracownik urzędu gminy, który miał to zadanie w zakresie czynności, będzie on jednak przebywał na długim zwolnieniu lekarskim. Jaką przyjąć podstawę prawną do wydania upoważnienia czasowego do poboru opłaty targowej dla innego pracownika?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-13

  Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w urzędzie skarbowym musi podać siedzibę firmy. Często jest to miejsce potrzebne do rejestracji firmy a w praktyce w ogólne nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przykładem może być osoba, która prowadzi działalność w zakresie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. jako ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

 • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

 • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

 • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

więcej