Pytanie

25.05.2011
Osoba fizyczna dzierżawi od gminy grunt, na którym stawia będący jej własnością pawilon- w celu prowadzenia sezonowej działalności handlowej. Z tytułu dzierżawy dzierżawca płaci ustalony w umowie czynsz. Jak w świetle znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty targowej - będzie wyglądała kwestia jej uiszczania przez ww. dzierżawcę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

  • [VAT-9M] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [DRUK ZP-14] Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych pobierz

więcej