Porady prawne

 • 2010-04-12

  Przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo w gminie X, w której również zamieszkuje i posiada miejsce stałego zameldowania. Na rzecz tej gminy płacił do 2009 roku wszystkie podatki, w tym podatek od środków transportowych (kwota dość znaczna). Przed końcem 2009 roku przedsiębiorca zameldował się na pobyt czasowy w gminie Y i tam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Do dok. nr 23589. Czy pełnomocnictwo rodzajowe do głosowania na zebraniu wspólnoty musi być opłacone jak w przypadku udzielania pełnomocnictwa prawnikowi, który będzie reprezentował stronę w sądzie? Czy wystarczy czytelny podpis na takim pełnomocnictwie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-26

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z podatku od środków transportowych zwolnione są środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Pojazdy pożarnicze są niewątpliwie takimi pojazdami. W związku z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-18

  Gmina jest właścicielem działki i posadowionego na niej budynku w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa i dwa lokale mieszkalne jedno na parterze, drugie na pietrze. Do lokali mieszkalnych jest odrębne wejście (inne niż do szkolnej części budynku). Lokale mieszkalne są wynajmowanie przez gminę osobom fizycznym na podstawie umowy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-15

  W 2009 roku wybudowałem sklep budowlany. 13 stycznia 2010r. otrzymałem decyzję na użytkowanie, która uprawomocniła się w dnia 28 stycznia 2010r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-22

  Jako osoba fizyczna posiadam współwłasność w drodze, obok innych osób fizycznych i spółek .Urząd, każdego roku wysyła mi naliczenie podatku od nieruchomości od współwłasności. Wyliczam sobie swoją część z naliczonej kwoty i wysyłam na wskazane konto. Urząd odsyła mi wpłaconą kwotę i żąda zapłaty całej kwoty. Wiem, że w świetle ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-21

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą handlową lub usługową. Działalność prowadzona jest w wydzierżawionych pomieszczeniach. Kto jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej właściciel czy dzierżawca.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-20

  Płacimy opłatę targową, jednorazową, ważną jedną dobę (28zł). Płacimy za to,że handlujemy. Te pieniądze pobiera nie właściciel targowiska, tylko Urząd Miasta. Handlujemy z terenu prywatnego, który dzierżawimy, ale ich to nie interesuje, bo w uchwale jest taki zapis. Czy mają prawo pobierać opłatę targową z placu, który jest dzierżawiony? ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

 • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

więcej