Porady prawne

 • 2009-11-05

  10.08.2007 r. organ podatkowy wydał podatnikowi (sp. z o.o.) decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Podatnik wpłacił 28.08.2007 r. wyrównanie za raty I-VIII oraz naliczył sobie na dzień wpłaty odsetki (wpłata 150.000 zł z czego 110.000 jako należność główna i 40.000 jako odsetki). Organ podatkowy przegrał ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-09

  Czy ciążą obowiązki podatkowe i prawne na osobie, która nabyła w drodze spadku prawo do mieszkania w roku 1992? Nadmienię, że została przeprowadzona sprawa spadkowa, ale spadkobierca przyjmując spadek nie wiedział jakie dokładnie lokale wchodzą w skład spadku. Myślał, że przyjmuje tylko aktualne mieszkanie babci i jakiej inne dobra.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-06

  Na jakiej podstawie prawnej (konkretne artykuły) organ podatkowy może wydać postanowienie o zarachowaniu z należnej podatnikowi nadpłaty bieżących rat (do końca roku pozostały 3, gdyż podatnik to spółka z osobowością prawną).
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-02

  W prasie ukazał się artykuł, że nie jest przewidziane ustawowe zwolnienie dla gruntów będących drogami wewnętrznymi należącymi do samorządów. Rodzi to kuriozum w postaci konieczności płacenia podatku przez gminę samej sobie. Czy jednostka samorządu terytorialnego (gmina) ma obowiązek w takiej sytuacji podjąć uchwałę, w której zwolni z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-14

  Spółdzielnia mieszkaniowa wynajmuje lokale użytkowe i ustala stawkę za m2. Czy ma prawo obciążania podatkiem od nieruchomości ( za budynek od pow. lokalu i za grunt ) , opłatą stałą za CO i opłatą zmienną w przypadku gdy lokal odłączony jest od centralnego ogrzewania ? Nie ma nawet założonych grzejników. Proszę przysłać wzór umowy najmu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-19

  Gmina określiła w drodze uchwały pobór opłaty targowej w drodze inkasa i imiennie wskazała dwóch inkasentów, którzy pobierają tą opłatę w dwóch miejscowościach - zamieniając się nimi każdego dnia. Część handlujących nie płaci jednemu inkasentowi - regulując zaległość nazajutrz u drugiego z nich razem z opłatą bieżącą. Pytanie - czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-11

  Konkubinat po obcych osobach otrzymał spadek w 2005 roku mieszkanie - nie posiada żadnego innego lokalu czy podlega to opłacie skarbowej? Sąd dopiero teraz zakończył sprawy spadkowe.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-04

  Czy opłata skarbowa dołączona do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, może zostać zwrócona na wniosek wnioskodawcy – w przypadku gdy zostanie wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej lub decyzja odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [PIT-D] Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym pobierz

 • ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek pobierz

 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

 • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej