Porady prawne

 • 2011-01-26

  Podatnik otrzymywał nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek rolny i od nieruchomości). Okazało się, że nie wszystkie nieruchomości budynkowe zgłosił do podatku oraz za część gruntów sklasyfikowanych jako B i Bi opłacał podatek rolny. Na jakiej podstawie prawnej organ powinien wszcząć postępowanie w celu ustalenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Wykupiłem dotychczas dzierżawioną od ANR działkę rolną 2ha. po zatwierdzeniu kupna w KW chcę tą działkę darować osobie niespokrewnionej. Czy mogę tak zrobić, jeśli tak to jakie obciążenia podatkowe rodzi taka darowizna dla obu stron? proszę o wzór umowy darowizny
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Chcę kupić 7 hektarów ziemi rolnej. Nie jestem rolnikiem. Ziemię kupuję pod inwestycję z myślą o przekształceniu i podzieleniu jej na mniejsze działki budowlane za 2 do 6 lat. Czy jak zakupię w/w ziemię to czy ciążą na mnie jakieś obowiązki i opłaty w przypadku posiadania i nieuprawiania takiej ilości ziemi rolnej przez okres około 2 do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-02

  W świetle prawa jestem rolnikiem i mam ziemię....Prowadzę również działalność gospodarczą ,ale w zakresie nierolniczym - sklep spożywczy, myjnia samochodowa- urządziłem sklep i myjnię w istniejących budynkach, które kupiłem wraz z całym gospodarstewm i posiadłością - są wyszczególnione ( te budynki)na akcie notarialnym)- czy muszę ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-24

  Czy można umorzyć podatnikowi podatku rolnego podatek z tytułu padnięcia krowy mlecznej jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych otrzymywał pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup sprzętu rolniczego w wysokości 110 tys?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-09

  Podatnik wykonuje usługi instalacyjno -montażowe systemów alarmowych, klasyfikuje się to w dziale PKWiU 45 roboty budowlane, a więc obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania tych usług, czy w przypadku faktur które dotyczą tylko usług konserwacji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-13

  Podatnik podatku rolnego złożył w XII 2008 wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej z tytułu budowy budynku inwentarskiego. Z planu rolniczego przedsięwzięcia inwestycyjnego wynika, że koszt jego budowy wynosi 65.739zł. Oprócz tego w planie ujęta jest budowa silosów 70.289zł oraz urządzeń do magazynowania odchodów zwierzęcych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-19

  Proszę o udzielenie informacji odnośnie opodatkowania gruntów i budynków, które zostały wydzierżawione. Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3007 ha na której znajduje się budynek mieszkalny i budynki gospodarcze wydzierżawiła rolnikowi na okres 10 lat udział 600/3007 części swojej działki oraz ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

 • Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku pobierz

 • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

więcej