Pytanie

14.03.2011
Osoba fizyczna zamierza wydać książkę. Znalazła sponsora (firmę), która chce pokryć koszty wydania. Czy ten koszt firma może sobie odpisać od podatku? W jakiej formie winna być przekazana należność i czy bezpośrednio wydawnictwu czy też osobie obdarowanej. Sponsor nie oczekuje nic w zamian, chce to zrobić „non profit”.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [INF-K] Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

  • [AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu pobierz

więcej