Porady prawne

 • 2011-08-29

  Kończę budować dom. od strony ulicy mam balkon, który „wystaje” na chodnik. Czy z tego tytułu istnieje zobowiązanie podatkowe do urzędu gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-05

  Mam pytanie dotyczące numeru NIP, chodzi mi konkretnie o to kiedy należy posługiwać się numerem NIP?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-05

  Czy mogę skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Prowadzę działalność gospodarczą i kupiłem na firmę samochód osobowy. Jestem małym podatnikiem.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  Witam, proszę o pomoc w rozwiązanu nastepującej sprawy. Firma zakupiła na terenie UE przyczepe kampingową do celów firmowych od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży. Czy należy zapłacić podatek PCC, gdzie zgłosić fakt zakupu i jakie obowiązuja terminy. Jakie czynności należy dopełnić? Czy w razie sprzedaży takiej przyczepy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  Moja firma zakupiła w bieżącym miesiącu samochód ciężarowy do 3,5 t w leasingu operacyjnym, jest to samochód z jednym rzędem siedzeń i oddzieloną skrzynia załadunkową. Czy będziemy mogli odliczyć pełny VAT od faktur leasingowych i paliwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-01

  Czy wspólnota mieszkaniowa niebędąca płatnikiem VAT (korzystająca ze zwolnienia podmiotowego) ma obowiązek wystawiać refaktury VAT za media lokalom użytkowym oraz właścicielom lokali mieszkalnych prowadzących działalność gospodarczą w lokalach (członkom wspólnoty).
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-14

  Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło z osobą pełnoletnią, która nie ma jeszcze nadanego numeru NIP?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-14

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych z przeważającą działalnością : wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 4321Z, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 4531A. Posiadam pełne uprawnienia budowlane, rozliczam się na zasadach ogólnych KPiR. Chciałbym zapytać czy mogę w ramach prowadzonej ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5148
Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

 • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór pobierz

 • Umowa na czas nieokreślony pobierz

więcej