Porady prawne

 • 2011-04-05

  Czy kwota zwrotu VAT-u za materiały budowlane zużyte na budowę domu jednorodzinnego uzależniona jest od powierzchni użytkowej tego domu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  W 2010 zmieniono datę składania deklaracji VA EU kwartalną, z 25 po skończeniu kwartału na 10. My nie wiedząc o tym składaliśmy dalej w terminie obowiązującym do końca 2009r. Czy Urząd Skarbowy może nas za to ukarać? Otrzymaliśmy pismo z wezwaniem z powodu wykroczenia skarbowego. Drogą telefoniczna dowiedzieliśmy się ze będzie spisany ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 27137. Skoro jak Państwo piszecie czyn określony w art.77 ustawy o rachunkowości można popełnić tylko umyślnie to przecież w sytuacji gdy żaden z członków Zarządu Wspólnoty nie posiada stosownej wiedzy i wykształcenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, a zatem nie był w stanie prowadzić ich sam i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-19

  Prowadzę firmę budowlaną mam zinwentaryzować roboty w toku, jak to ma przebiegać i jak mam zaksięgować w starym i nowym roku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-10

  Skład budowlany sprzedając towary opodatkowane 22% stawką VAT nie był zobowiązany umieszczać na fakturze symbolu PKWiU. Czy po zmianie stawki na 23%, od 01.01.2010 r., należy umieszczać symbol PKWiU na fakturze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Firma XXX kupiła w maju 2009 samochód z kratką i otrzymała pełny zwrot VAT za ten samochód.Obecnie wartość księgowa samochodu wynosi 40tys.zł. plus VAT i za tyle firma XXX chce sprzedać samochód osobie prywatnej.Czy po sprzedaży samochodu oprócz VAT-u należnego firma XXX będzie musiała coś zapłacić(oddać) Urzędowi Skarbowemu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Czy obecnie w polskich prawie podatkowym występuje zagadniemie amnestji podatkowej czyli dobrowolnego obodatkowania nieujawnionych dochodów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Byłem podwykonawcą generalnego wykonawcy w pracach drogowych. W wyniku opóźnienia prac Inwestor naliczył odsetki karne na nieterminowe zakończenie zadania. Generalny wykonawca naliczył również mi odsetki za nieterminowe zakończenie mojego zakresu prac. Inwestor jako podmiot publiczny naliczy Generalnemu odsetki notą księgową. W jakiej ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

 • Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierz

 • Oświadczenie o niekaralności pobierz

 • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

więcej