Porady prawne

 • 2010-11-18

  stan faktyczny: w uchwale Rady Gminy powołującej sołtysów na inkasentów podatków lokalnych jest zapis, że: ,,wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków bieżących i zaległych ustala się procentowo od zainkasowanych kwot dla poszczególnych sołectw". pytanie: czy w powyższym zapisie zgodnie z prawem umożliwiono sołtysom pobór zaległych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-18

  W czerwcu 2008 roku założyłam działalność na wykonywanie usług kosmetycznych. Z Uerzędem Skarbowyym rozliczam się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych i jestem podatnikiem podatku VAT. Moje roczne przychody netto nie przekraczaja kwoty 25 000 zł. Czy mogę zrezygnować z rozliczania podatkiem VAT ? Czy mogę zrezygnować z tego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-15

  Pytanie dotyczy podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości po przekształceniu przed upływem 5 lat. W maju 2002 r. na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nabyliśmy z mężem prawo do lokalu mieszkalnego. W lutym 2009r. została podpisana umowa przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  W czasie wakacji dziecko osiągnęło przychód 3.200,00 zł. W październiku ukończyło 18 lat. Czy nie utraciliśmy prawa do ulgi prorodzinnej? Czy nie utracimy jej, jeśli w grudniu tego roku syn osiągnie jeszcze jakiś przychód? Czy dla ewentualnej utraty prawa do ulgi prorodzinnej znaczenie ma przychód, czy dochód (przychód pomniejszony o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Czy urząd skarbowy może przekazać należność z tytułu nadpłaty podatku dochodowego za 2009r. na zaległość objętą tytułem wykonawczym na rzecz ZUZ z 1997r.? Kwota należności głównej 175,00 zł a kwota odsetek 536,70 zł.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Czy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od wygranej w konkursie (500,00 zł) – art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy konkurs na nową nazwę Spółki był ogłoszony w firmie i był skierowany tylko do pracowników tej firmy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Nasza działalność zorganizowana jest w następujący sposób: trzy osoby fizyczne są wspólnikami w spółce zoo. Spółka zoo jest komplementariuszem w spółce komandytowej, w której komandytariuszami są te same trzy osoby fizyczne. Wspólnicy prowadzą jednocześnie jednoosobowe działalności gospodarcze. W działalnościach tych nie uzyskują ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-29

  W warunkach sklepu internetowego - zgodnie z jego regulaminem, przedstawionym kupującym - oferujemy także towary, których nie mamy na stanie magazynu w momencie wpłynięcia zamówienia od kupującego. Towar taki znajduje się jednak u naszego poddostawcy. Po zarezerwowaniu danej partii u poddostawcy przyjmujemy zamówienie i wystawiamy ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Ewidencja wysłanych upomnień pobierz

 • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

więcej