Porady prawne

 • 2010-10-28

  Mam pytanie dotyczące rozliczeń gotówkowych ze stałym klientem. Do kasy gotówkowej wpływają dość duże wpłaty od klientów za zakup różnych materiałów. Raz w miesiącu, czasem dwa razy w miesiącu nasz główny dostawca towarów przy dostawie pobiera z kasy znaczną sumę gotówki (powyżej 20 tys.) w ramach rozliczenia za poprzednie faktury. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-19

  Pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS tzw. wczasy pod gruszą w wysokości 300 zł, które zgodnie z przepisami nie jest opodatkowane. Następnie ten sam pracownik otrzymał też z ZFŚS dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 (obóz organizowany przez uprawnioną firmę) w wysokości 300 zł , które zgodnie z przepisami jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-11

  Jesteśmy spółką z o.o. Otrzymałam zaliczkę na montaż licznika ciepła w dniu 04-10-2010 r. W związku z tym ma pytanie, czy mam obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Czy jeśli w ciągu 6 dni wykonam usługę w całości to czy mogę wystawić fakturę na otrzymaną zaliczkę a drugą końcową, czy też tylko jedną fakturę na całość zadania.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Siedmiu właścicieli w tym czterech mających obce obywatelstwo odzyskało 46% udziałów w nieruchomości wspólnej jednej z kamienic. Na 46% udziałów składają się lokale mieszkalne i użytkowe. Nie ma przeprowadzonego podziału geodezyjnego odzyskanej własności w związku z tym każdy z właścicieli posiada ułamkową część w tych 46%. Nowi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-07

  W ramach prowadzonej inwestycji wybudowano budynek i zakupiono pierwsze wyposażenie tego budynku. Czy w momencie przeksięgowania na środek trwały należy ująć wartość początkową środka trwałego jako całość (budynek + wyposażenie) czy oddzielnie budynek i oddzielnie wyposażenie oraz czy przeksięgowanie ma nastąpić po otrzymaniu pozwolenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-05

  Wykonuje roboty budowlane i wystawiam faktury VAT. Mam wątpliwości z jaka datą należy ująć w rejestrze sprzedaży VAT podatek należny gdy faktura jest wystawiona z datą 20 września, a protokół odbioru jest z dnia 19 września? Jak postępuje się gdy wystawia się faktury na roboty budowlane bez protokołu odbioru, gdy np. faktura jest z dnia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-27

  Prowadzę działalność gospodarczą wg KPIR na podatku liniowym 19% na zasadach ogólnych, jestem płatnikiem podatku VAT, prowadzę działalność z zakresu projektowania sieci energetycznych. Chciałem zakupić mieszkanie  w innym mieści na wynajem. Nie wykluczam, że w przyszłości może funkcjonować tam w części  przedstawiciel firmy np. w jednym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-20

  W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy w zakresie VAT, jeżeli na wykonanie usługi firma otrzymała zaliczkę dnia 29 sierpnia 2010 r. a fakturę zaliczkową dokumentującą otrzymanie zaliczki wystawiła dnia 2 września 2010 r.? Kiedy należy opodatkować zaliczkę otrzymaną 29 sierpnia 2010r. jeśli fakturę wystawioną z opóźnieniem, np. 2 ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

 • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

więcej