Pytanie

04.05.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy na działalność bieżącą firmy. Faktycznie kredytem sfinansowano zakup gruntu, ponieważ spółka nie posiadała wystarczających środków własnych na ten cel. Czy prowizje od udzielenia kredytu poniesione do momentu zakupu gruntu powinny powiększyć wartość środka trwałego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

więcej