Pytanie

04.05.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy na działalność bieżącą firmy. Faktycznie kredytem sfinansowano zakup gruntu, ponieważ spółka nie posiadała wystarczających środków własnych na ten cel. Czy prowizje od udzielenia kredytu poniesione do momentu zakupu gruntu powinny powiększyć wartość środka trwałego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

więcej