Pytanie

04.05.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt obrotowy na działalność bieżącą firmy. Faktycznie kredytem sfinansowano zakup gruntu, ponieważ spółka nie posiadała wystarczających środków własnych na ten cel. Czy prowizje od udzielenia kredytu poniesione do momentu zakupu gruntu powinny powiększyć wartość środka trwałego zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu - wzór pobierz

  • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

więcej