Pytanie

24.05.2011
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jednego wspólnika, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Nie powołano prokurentów. W drodze uchwały wspólników, na którym obecny był jedyny wspólnik oraz protokolant (osoba trzecia) ustanowiono wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji. Czy takie uchwalenie wynagrodzenia zarządu jest zgodne z prawem i czy może stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych spółki z o.o. ? Czy powinno zostać zawarte w formie aktu notarialnego? Czy listę płac, na której dokonano naliczenia tego wynagrodzenia może podpisać członek zarządu jako zatwierdzający do wypłaty (obok księgowego-sporządzającego listę), czy też powinna ją podpisać osoba do tego upoważniona przez członka zarządu, czy też wystarczy podpis sporządzającego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • Imienny wykaz wydanych legitymacji pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

więcej