Pytanie

25.05.2011
Osoba fizyczna dzierżawi od gminy grunt, na którym stawia będący jej własnością pawilon- w celu prowadzenia sezonowej działalności handlowej. Z tytułu dzierżawy dzierżawca płaci ustalony w umowie czynsz. Jak w świetle znowelizowanej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opłaty targowej - będzie wyglądała kwestia jej uiszczania przez ww. dzierżawcę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Udzielenie prokury pobierz

  • Oświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

więcej