Pytanie

22.07.2011
W 2002 r . kupiłem nieruchomość zabudowaną 4000 m2. Z uwagi na działalność produkcyjną rolniczą zwolniona z podatku, a opłacany był podatek od nieruchomości jako pozostałe grunty. W chwili obecnej część z tej powierzchni 200m2 została przeznaczona na prowadzenie działalności handlowo- usługowej na podstawie odbioru części budynku. Jeśli na pozostałej części są prowadzone nadal prace remontowe czyli jest w trakcie przebudowy, czy trzeba płacić podatek, jeśli tak, to jaki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • DEK- 1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania pobierz

więcej