Pytanie

05.08.2011
Jako osoba fizyczna zakupiłem działkę na terenach przemysłowych na której zostanie wybudowany warsztat samochodowy zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Jakie obowiązują mnie podatki lokalne odnośnie zakupionej nieruchomości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • Wezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową pobierz

  • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

więcej