Pytanie

09.09.2011
stan faktyczny: na gruncie ustawy PIT osoba fizyczna może wynajmować odpłatnie będącą jej własnością nieruchomość po dokonaniu zgłoszenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego (właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania) - bez konieczności dokonywania wpisu w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej właściwego wójta/burmistrza/prezydenta. pytanie: jeśli jest to nieruchomość o charakterze niemieszkalnym: np. sezonowe domki letniskowe lub apartament to jakie stawki podatku od nieruchomości zastosować: tzw. pozostałe czy związane z działalnością gospodarczą (de facto osoba jej nie rejestruje) ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

więcej