Pytanie

09.09.2011
stan faktyczny: na gruncie ustawy PIT osoba fizyczna może wynajmować odpłatnie będącą jej własnością nieruchomość po dokonaniu zgłoszenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego (właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania) - bez konieczności dokonywania wpisu w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej właściwego wójta/burmistrza/prezydenta. pytanie: jeśli jest to nieruchomość o charakterze niemieszkalnym: np. sezonowe domki letniskowe lub apartament to jakie stawki podatku od nieruchomości zastosować: tzw. pozostałe czy związane z działalnością gospodarczą (de facto osoba jej nie rejestruje) ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

  • KRS ZB Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu - wzór pobierz

  • Testament własnoręczny z zapisem pobierz

więcej