Porady prawne

 • 2011-05-24

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jednego wspólnika, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Nie powołano prokurentów. W drodze uchwały wspólników, na którym obecny był jedyny wspólnik oraz protokolant (osoba trzecia) ustanowiono wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji. Czy takie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-14

  Osoba fizyczna zamierza wydać książkę. Znalazła sponsora (firmę), która chce pokryć koszty wydania. Czy ten koszt firma może sobie odpisać od podatku? W jakiej formie winna być przekazana należność i czy bezpośrednio wydawnictwu czy też osobie obdarowanej. Sponsor nie oczekuje nic w zamian, chce to zrobić „non profit”.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  Firma XXX kupiła w maju 2009 samochód z kratką i otrzymała pełny zwrot VAT za ten samochód.Obecnie wartość księgowa samochodu wynosi 40tys.zł. plus VAT i za tyle firma XXX chce sprzedać samochód osobie prywatnej.Czy po sprzedaży samochodu oprócz VAT-u należnego firma XXX będzie musiała coś zapłacić(oddać) Urzędowi Skarbowemu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-31

  W 1998 r. firma (spółka jawna) zakupiła używaną maszynę do prowadzenia działalności gospodarczej od której został odliczony podatek VAT.Maszyna ta została jako składnik majątku firmy ujęta w ewidencję środków trwałych. Maszyna była używana ponad 6 m-cy na potrzeby firmy i została całkowicie z amortyzowana. Teraz chcemy dokonać sprzedaży ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Czy koszty zlecenia przygotowania i przeprowadzenia przetargu na inwestycję budowlaną można zaliczyć do kosztów inwestycji. Zaznaczam , że jest to umowa -zlecenie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-06

  Firma poligraficzna (sp. z o.o.) zajmuje się produkcją i sprzedażą kalendarzy, handluje też papierem. Rok obrotowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, pokrywa się z sezonem produkcyjno handlowym na kalendarze. Firma produkuje kilkanaście rodzai kalendarzy, każdy kalendarz kalkuluje tylko na poziomie zużytego papieru, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-02

  Czy wydatki związane z uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej np. koszty doradztwa i przygotowania wniosku stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a jeśli tak, to w którym momencie - poniesienia kosztu czy przyznania dotacji? Czy w przypadku gdy dotacja nie zostanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-17

  Wspólnota mieszkaniowa dokonała instalacji systemu monitoringu w budynku wspólnoty ( jest właścicielem danego budynku ) na kwotę 9796,00 zł. Wydatek ten został poniesiony z funduszu remontowego. Czy ten wydatek może być zaliczony bezpośrednio w koszty czy też należy zaliczyć zakup do środków trwałych? Jeżeli to będzie środek trwały to ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

 • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

 • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

 • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

 • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

więcej