Pytanie

27.05.2008
Spółka z o.o. dokonała w kwietniu 2008 r. zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntu (w tym: grunty orne, drogi, tereny różne, grunty pod wodami płynącymi) oraz zakupu budowli „rów (kanał) otwarty” usadowionej na przedmiotowych działkach. Działki znajdują się na terenie, który od 01.01.2004 r. nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.Sprzedający w akcie notarialnym oświadczył, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i budowli trwale związanej z tym gruntem stanowi dostawę towarów używanych, i w stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Jednocześnie w akcie notarialnym w podanej cenie nieruchomości wyszczególniona jest kwota podatku VAT (22%). Spółka otrzymała fakturę VAT ze stawką 22%. Czy możemy obniżyć należny podatek VAT o podatek naliczony w tej fakturze?.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

  • [VAT-UE/C ]– Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług pobierz

  • [ORD-IN] Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pobierz

więcej