Pytanie

29.05.2008
Jak rozliczyć ubezpieczenie samochodu osobowego w firmie jeśli jego wartość przekracza 20.000 euro?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

  • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

więcej