Pytanie

10.06.2008
Jak założyć firmę developerską i jaką formę prawną powinna przyjąć firma aby możliwie obniżyć podatki. właścicielami firmy będzie ojciec i syn.
Ojciec prowadzi już działalność gospodarczą ( projektowanie) , a syn pracuje w firmie zewnętrznej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-4R]Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy pobierz

  • [PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o powiadomienie pobierz

  • [VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej