Pytanie

24.06.2008
Proszę o informację czy prezes zarządu może świadczyć odpłatnie usługi na rzecz tej spółki. Czy wartość tych usług będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Jakie trzeba spełnić warunki, aby tak było?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • Wniosek o wyznaczenie sądu właściwego ze względów celowościowych pobierz

  • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

więcej