Pytanie

13.04.2011
Inwestorzy często przygotowując nowe projekty budowy i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej wraz z architektami opierają się na ogólnie dostępnych informacjach dotyczących materiałów i wyrobów które w tym projekcie można użyć. Załóżmy teraz taką sytuację że inwestor wybiera sobie jako wzór jakiegoś mebla produkt firmy X. Na podstawie pozyskanej dokumentacji wpisuje ten produkt do SIWZ jako jeden z elementów wyposażenia w przetargu. W czasie realizacji okazuje się że ten produkt jest objęty ochroną patentową lub wzorem użytkowym. Czy nie zostało tutaj naruszone prawo do konkurencji i możliwości zastosowania produktów równoważnych, zamiennych ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

  • Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia pobierz

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej