Pytanie

21.04.2011
Skarbnik Gminy zatrudniony jest na postawie powołania. Od 13.04.2011 r. przebywa w szpitalu i wg opinii lekarza przez okres 6 - miesięcy przebywać będzie na zwolnieniu lekarskim. Czy Rada Gminy po przedstawieniu wniosku Wójta może powołać na to stanowisko osobę na zastępstwo na okres zwolnienia lekarskiego, czy musi powołać nowego Skarbnika i czy musi być ogłoszony konkurs.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty pobierz

  • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia pobierz

  • Aneks do umowy najmu nieruchomości pobierz

więcej