Pytanie

06.07.2011
Umowa na wykonanie "Budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego" zawarta w trybie zamówień publicznych posiada następujące zapisy: "1) Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT do wysokości 90 % ceny zafakturowanego elementu. 2) Pozostawione z każdej faktury 10 % wynagrodzenia zwolnione zostanie z chwilą dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy." 1. Jak należy rozumieć sformułowanie: "z c h w i l ą dokonania odbioru końcowego..."? 2. Czy można do zwolnienia należnego 10% wynagrodzenia zastosować przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - art. 6 ust. 1. 3. Zapisy umowy z wykonawcą dot. płatności za faktury VAT mówią, że "płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury" czy ten termin dot. też 10 % wynagrodzenia zwolnionego z chwilą dokonania odbioru końcowego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika pobierz

  • [PIT-2a]Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społocznego (przez okres pełnego miesiące kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o wydanie rzeczy pobierz

  • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

więcej