Pytanie

14.07.2011
Jaki jest okres gwarancji na wykonanie usługi na polegającej na ułożeniu parkietu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej