Pytanie

30.08.2011
Proszę o poradę z zakresu prawa pracy. Otóż pracodawca ma zamiar zwolnić pracownika, zatrudnionego na czas nieokreślony. Faktycznym powodem zamiaru zwolnienia jest ogólne niezadowolenie pracodawcy z wykonywanych obowiązków przez pracownika (kilkakrotnie w odstępach czasowych pracodawca zwracał pracownikowi ustnie uwagę na niewłaściwe realizowanie obowiązków). Natomiast oficjalnym powodem ma być likwidacja stanowiska pracy, ponieważ uznano, że przez jakiś czas to stanowisko nie będzie pracodawcy potrzebne jak również dlatego, że pracodawcy szkoda czasu na zgromadzenie materiału dowodowego, ukazującego niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę? (w firmie jest zatrudnionych ponad 20 osób ale mniej niż 100). Pracownik pracuje w firmie 6 lat. Jakie są możliwe sposoby rozwiązania tego stosunku pracy aby były one „najwygodniejsze” dla pracodawcy. Czy jest to zwolnienie grupowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

  • ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa pobierz

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

więcej