Pytanie

16.07.2012
Czy zleceniodawca (znając wcześniej stylistykę zespołu muzycznego - zleceniobiorcy) ma prawo żądać kary z tytułu nienależytego wykonania zadania, motywując to tym, że nie wszyscy goście bawili się podczas imprezy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

  • [KRS-WC] Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego pobierz

więcej