Porady prawne

 • 2014-01-16

  Czy można wykorzystywać rysunki, zdjęcia znalezione na stronach internetowych na swojej stronie? Jak można uzyskać zgodę na umieszczenie obrazka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2014-01-16

  Jestem właścicielem firmy projektowej, pracodawcą architektów i inżynierów, którzy tworzą dzieła, które są sprzedawane Zamawiającym. Kto rozporządza dalej tymi dziełami? Kto ma do tych utworów prawo?
  sprawdź odpowiedź

 • 2014-01-08

  Proszę o wzór oświadczenia o ustanowienie służebności przesyłu broniącego interesy rolnika, właściciela nieruchomości rolnej, na której ma być ułożony kabel. Czy oświadczenie podpisuje dzierżawca, czy właściciel nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-10

  Jestem właścicielem nieruchomości składającej się z wielu działek. Chciałbym zrzec się własności niektórych z nich. Czy i w jaki sposób można tego dokonać? Chodzi mi o działanie zbliżone do porzucenia rzeczy ruchomej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-05

  Kiedy może dojść do ubezwłasnowolnienia dorosłej osoby ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-05

  Jakie przesłanki muszą zaistnieć aby mówić że oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-28

  Czy wierzytelność powstała w myśl art. 471 kc. może być dochodzona na podstawie skargi pauliańskiej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-28

  Proszę o poradę w sprawie polubownego załatwienia sprawy z kontrahentem zalegającym z częściową zapłatą za fakturę za usługę. Mamy z nim podpisaną umowę, usługa została wykonana, została wystawiona faktura. Po terminie płatności kontrahent przysłał nam informacje jednostronnie stwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi, nie mamy ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5675
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [INF-K] Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym pobierz

 • Wniosek o wypłacenie jednemu z małżonków wynagrodzenia przypadającego drugiemu pobierz

 • [KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej pobierz

 • ZUS Z3 zaświadczenie płatnika składek pobierz

więcej