Pytanie

10.03.2010
Czy po zapłaceniu kary umownej – naliczonej przez Zamawiającego od wartości umownej brutto - za nieterminowe wykonanie umowy, należy zapłacić również podatek dochodowy od osób prawnych od tej kary zgodnie z art. 16 pkt. 1 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ujęciu podatkowym kara nie jest kosztem uzyskania przychodów, a więc wykonawca jest karany jakby dwukrotnie, oraz dodatkowo, gdy kara jest naliczona od wartości brutto? Pytanie. Czy kary powinny być liczone od wartości umownej brutto czy netto jeżeli zgodnie z art. 16 pkt. 1 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od kar należy zapłacić również podatek dochodowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [KW-WPIS] Wniosek o wpis w księdze wieczystej pobierz

  • [POG-5/D] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

więcej