Porady prawne

 • 2013-01-30

  Czy zamawiający ma prawo zastosować kary umowne, jeżeli nie były one ujęte w umowie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-14

  Proszę o interpretację, od której kwoty wykonawca powinien mieć naliczoną karę umowną za zwłokę w dostawie III partii. Partia I i II została dostarczona w terminie. Partia III jeden dzień po terminie. Czy kara powinna być naliczona od całej wartości umowy, czy od wartości partii III? Zapisy umowy: 1.Strony ustalają wykonanie przedmiotu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-12

  W dniu 17.11.2010 r. podpisałem umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Tv, internet, telefon stacjonarny i komórkowy) z przeniesieniem dotychczasowego numeru telefonu. Wypełniłem wniosek o upoważnienie do przeniesienia numeru telefonu, na umowie podany jest numer tymczasowy. Po 3 tygodniach dotychczasowy operator poinformował ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-26

  Jak policzyć odsetki od opóźnienia w realizacji umowy? Sytuacja wygląda następująco: termin realizacji miał wynosić do 8 tygodni. Drzwi zostały zamontowane o 6 tygodni później. Za każdy dzień w umowie jest 0,01% od kwoty 10.000 zł. Ale montaż po tych 6 tygodniach za późno nie był kompletny, tzn. nie zamontowano 1 drzwi. Drzwi miały być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-31

  W wykonywanych przez moją firmę robotach budowlanych nastąpiło małe opóźnienie. Przyczyną opóźnień są warunki pogodowe, padające deszcze uniemożliwiają prowadzenie niektórych z zaplanowanych prac. W związku z powyższym inwestor zaczął mnie straszyć, że obciąży mnie wysokimi karami umownymi. Przeczytałem dokładnie podpisaną umowę i nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-06

  Czy zamawiający ma prawo zastosować kary umowne, jeżeli nie były one ujęte w umowie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-23

  Jako 3 mniejsze firmy telekomunikacyjne z jednego regionu rozpoczęliśmy współpracę w celu wspólnego zakupu łącza oraz transmisji między sobą. Jednak umowę z operatorem może podpisać tylko jedna firma. I tu jest moje pytanie :jakie klauzule można zawrzeć w umowie na sprzedaż usługi dla pozostałych 2 firm (umowa między współpracującymi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Czy po zapłaceniu kary umownej – naliczonej przez Zamawiającego od wartości umownej brutto - za nieterminowe wykonanie umowy, należy zapłacić również podatek dochodowy od osób prawnych od tej kary zgodnie z art. 16 pkt. 1 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ujęciu podatkowym kara nie jest kosztem uzyskania przychodów, ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 57
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Nagana upomnienie pobierz

 • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

 • Opłata adiacencka pobierz

 • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

więcej