Porady prawne

 • 2009-09-18

  Zamierzam podpisać z pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 3 tyś. zł za prace, które mają być wykonane w terminie 2 tygodni. Czy mogę w tej umowie zaznaczyć, że za każdy dzień opóźnienia wynikającego z jego winy mogę obciążyć go karną kwotą np. 100 zł?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-09

  Podpisałem umowę z klientem na sprzedaż nieruchomości ( budynek w trakcie budowy) w formie umowy cywilno prwnej. Obecnie chciałbym zerwać umowę ponieważ klient nie wpłaca przez okres 11 miesięcy ostatniej transzy za budynek, pomimo, że był informowany o terminach wpłat i ,że gdy nie zapłaci w terminie to rozwiążę z nim umowę. W umowie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-09

  Miejski Rzecznik Konsumentów rozpatrzył moją skargę przeciwko firmie deweloperskiej i uznał, że cytuję: „postanowienie umowne nakładające na konsumenta obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 5% ceny lokalu stanowiło niedozwolone postanowienie umowne i nie wiązało konsumenta.” Rzecznik wnosi zatem o bezzwłoczną wypłatę konsumentowi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-07

  Posiadam aparat telefoniczny firmy X, model Y. Aparat ten zakupiłem w salonie operatora telefonii komórkowej. Podpisując umowę, zaznaczając, że zerwanie umowy to kara umowna. Operator telefonii dał mi gwarancję na usługi telekomunikacyjne i o wymianę aparatu mam się udać do serwisu lub producenta. Aparat jest na gwarancji i był już 8 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-12

  Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i mamy problem z inwestorem. W dniu 6 lipca nasza firma zgłosiła do inwestora, że na budowie zostały złożone wszystkie materiały do wykonania nawierzchni ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-07

  Jesteśmy firmą z branży budownictwa telekomunikacyjnego. Wystawiamy faktury VAT za budowę sieci teleinformatycznych firmom oraz operatorom telekomunikacyjnym. Czy jest możliwość, aby radykalnie zwiększyć odsetki karne od faktur niepłaconych terminowo - np. przez odpowiedni wpis (jaki?) na fakturze lub w protokole odbioru prac? W ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-27

  Otrzymałem pismo od mojego operatora TV kablowej, w którym informuje mnie, że w związku ze zmianą przepisów Prawa Telekomunikacyjnego (ustawa z dn. 24 kwietnia 2009; Dz.U. z 2009 r., Nr 85, poz 716) zostaną zmienione niektóre punkty Regulaminu Świadczenia Usług Radia i TV kablowej. W dalszej części pisma zostałem poinformowany, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-13

  W lutym podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowej- wodno-melioracyjnej. Wykonawca działa jako zespół rzeczoznawców stowarzyszenia, posiada nr NIP i regon. Siedziba główna w mieście X, umowa podpisana z terenową grupą w mieście Y. Osobą podpisująca umowę był kierownik terenowej grupy. Dokumentację mieli przekazać w kilku ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

 • [VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

 • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

 • [PCC-3] Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych pobierz

więcej