Porady prawne

 • 2009-05-26

  Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja .Mam podpisaną umowę o wykonanie domu jednorodzinnego w kwocie 45220 zł .Inwestor znalazł inną ekipę emerytów co wezmą o 10 tys mniej .Ja mam w umowie ,że jeżeli któraś ze stron zerwie umowę to strona winna ma zapłacić karę w wysokości 5000 zł .Prace budowlane już rozpoczęto a inwestor nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-15

  Prowadzę biuro projektowe specjalizujące sie w projektach typowych. Niektórzy klienci po zakupie projektu z różnych względów decydują się na jego zwrot. W trosce o ochronę naszych praw autorskich wymagamy od nich podpisania oświadczenia. Czy może ono brzmieć następująco:"Oświadczam, że nie naruszyłem/am praw autorskich pracowni tzn. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-11

  Gmina naliczyła mi odsetki z tytułu przeterminowania oddania projektu budowlanego. Odsetki naliczyła mi od kwoty brutto oraz od nadzoru autorskiego, na który nie wystawiliśmy jeszcze faktury gdyż ta faza projektu będzie rozliczona po wybudowaniu budynku. Umowa nie precyzowała za jaki zakres będą naliczone odsetki. Mówila tylko ,że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-09

  Zleciłem firmie produkcyjnej produkcję konstrukcji aluminiowej, którą moja firma miała zamontować u pozyskanego przez nas klienta. W umowie były precyzyjne zapisy o specyfikacji zamówienia i wymaganiach technicznych. Poza tym zawarto kary za opóźnienia w wysokości 500 zł za dzień zwłoki . Finał umowy jest taki , że opóźnienie nastąpiło ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-06

  Moja firma wykonała prace polegające na montażu stolarki okiennej. Prace zostały wykonane w całości, jednakże zanotowaliśmy opóźnienie w terminie wykonania, za co Inwestor naliczył kary umowne, a następnie potrącił je z należności, jaką był zobowiązany zapłacić za wykonane prace. Czy w takiej sytuacji mogę się domagać zapłaty pozostałej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-03

  Jesteśmy firmą instalującą systemy zabezpieczeń. W zeszłym roku zawarliśmy umowę współpracy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Treść umowy zawiera paragraf określający zakaz działań konkurencyjnych wobec nas podczas trwania umowy i po jej rozwiązaniu (§ 9 ZLECENIOBIORCA nie może kontaktować się z klientami ani ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-30

  Do umowy o prace projektowe Inwestor chce nam wstawić następujący punkt: "Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych potrącanych z faktur za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia".Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-20

  Proszę mi wytłumaczyć: jak mam rozumieć zawarte w umowie określenie"Do celów kary umownej ustala się wartość umowy na kwotę: X . Kwota X to wartość -netto czy brutto?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

 • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • [PCC-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

 • Wniosek o uznanie za zmarłego pobierz

więcej