Porady prawne

 • 2009-03-17

  Czy kary za nieterminowe wykonanie usługi (dokumentacji budowlanej) należy liczyć od wartości netto czy brutto?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-04

  Zawarłem umowę z warsztatem blacharsko- lakierniczym na naprawę - renowację starego pojazdu z 1967r., zastrzegliśmy cenę ryczałtową naprawy- renowacji na kwotę 10000,- PLN , termin wykonania, karę umowną za każdy dzień zwłoki w obie strony. Pomimo dwóch wezwań ponaglających z mojej strony - prace nie zostały wykonane. Odstąpiłem od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-03

  Czy spółdzielnia, z którą podpisałem umowę na wykonanie docieplenia budynku, może mnie ukarać odsetkami karnymi za nie terminowe oddanie budynku? Odsetki dorównują prawie połowie wartości wykonanej roboty.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-02

  Ośrodek wypoczynkowy zawarł z klientem umowę na wynajem pokoi, wyżywienie podczas pobytu, zapewnienie obsługi medycznej i ratownika dla kolonistów przyjeżdżających na kolonię. Przewidziano w umowie kary umowne w przypadku, gdy klient nie zapewni zapełnienia tych miejsc. Czy tego typu umowa jest umową finansową, w której nie ma możliwości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-17

  Mam problem z firmą X, która zadzwoniła do mnie w grudniu i namówiła mnie na umieszczenie w ich portalu wizytówki mojej firmy w wyszukiwarce oraz informacji o umieszczonym logotypie za sumę 976 zł na rok. Faxem podpisałem umowę i aneks dotyczący płatności. Ale w międzyczasie nastał kryzys i moja działalność nie ma przyszłości w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-05

  Zadałem pytanie (Nr 12240 - Prowadzę serwis RTV. Bardzo często zdarza się sytuacja ze sprzęt elektroniczny nie nadający się do naprawy lub naprawiony ale nie odebrany z naprawy zalega mi na magazynie. Jak zgodnie z prawem postępować z takim sprzętem? Kiedy można uznać przepadek powierzonego sprzętu do naprawy?) .Uszczegółowienie pytania: ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-10

  Spółka cywilna zawarła umowę na wykonanie posadzki przemysłowej do własnego warsztatu. Jakie poniesie konsekwencje, jeżeli zechce odstąpić od tej umowy, ponieważ znalazła innego tańszego wykonawcę. W umowie usługodawca nie wskazał kar za odstąpienie od umowy jedynie zapisał: „pozostałe warunki umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-21

  Nie zrobiłem aneksu do umowy o przesuniecie terminu zakończenia prac. Na protokole odbioru robót nie mam wpisanego opóźnienia. Z treści protokołu wynika: jakość wykonywanych prac dobra, opóźnienie zero dni. Czy zleceniodawca może mnie obciążyć karnymi odsetkami wynikającymi z umowy 0,3% za każdy dzień zwłoki?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

 • Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pobierz

 • [PIT/M] Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym pobierz

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

więcej