Porady prawne

 • 2007-11-28

  Pracuje w sklepie z odzieżą na podstawie umowy cywilnoprawnej.Co wieczór muszę dokonywać przelewu dziennego utargu na konto pracodawcy. Kilkakrotnie spóźniłam sie z wykonaniem tego obowiązku i dokonałam przelewu dwa dni później niż powinnam.Pracodawca nałożył kilkakrotnie karę umowną, za każdym razem w innej wysokości. Czy jeżeli umowa ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-27

  W zawartej przeze mnie umowie istnieje zapis dotyczący odstępnego.Czy jest ot rodzaj kary umownej za niewykonanie zobowiązania skoro chcąc odstąpić od umowy będę zmuszony zapłacić określoną kwotę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-26

  W jaki sposób i kiedy można domagać się zapłaty kary umownej za niewłaściwe wykonanie umowy?
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

 • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

 • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

więcej