Porady prawne

 • 2013-10-24

  Czy jest jakiś ustawowo określony termin, w jakim pożyczkobiorca powinien zwrócić pożyczkę pieniężną?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-18

  Proszę o wzór umowy użyczenia domu na cele mieszkalne dla osób fizycznych oraz omówienie tejże umowy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-05-13

  Z właścicielem gruntu umówiłem się, że wydzierżawię część gruntu oznaczoną na mapce. Opłatą za dzierżawę jest 5 procent od faktury wstawionej za usługę (park zabaw linowych) świadczoną przeze mnie na tymże gruncie. W przypadku nie świadczenia usługi nie ponoszę stałej opłaty za dzierżawę. Pytanie: Jak zawrzeć w umowie dzierżawy gruntu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-28

  Czy w wyniku przekroczonego czasu wywiązywania się z umowy, zleceniodawca ma prawo zatrudnić kogoś innego do zrealizowania zadania na koszt poprzedniego wykonawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-14

  Poszukuję wzoru gotowej umowy np. na wykonanie pokrycia dachowego, takiej, że w razie niewypłacalności klienta będę mógł łatwiej wywalczyć swoje pieniądze za niezapłaconą usługę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-12

  Prowadzę sklep komputerowy, ostatnio często się zdarza, że wysyłamy części komputerowe zakupione przez klientów na gwarancji do hurtowni, gdzie był zakupiony towar. Hurtownia nam go odsyła jako naprawiony. Bardzo często się zdarza, że ten sam towar ulega ponownie uszkodzeniu po 2 lub trzech tygodniach. Rozumiem irytację moich klientów. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-04

  Użyczyłem mieszkanie jako osoba prywatna, osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Czy może ona je wynająć innej osobie prowadzącej działalność i wystawić fakturę VAT?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-03

  Czy spółdzielnia, z którą podpisałem umowę na wykonanie docieplenia budynku, może mnie ukarać odsetkami karnymi za nie terminowe oddanie budynku? Odsetki dorównują prawie połowie wartości wykonanej roboty.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5220
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

 • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

 • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

więcej