Porady prawne

 • 2013-10-24

  Czy jest jakiś ustawowo określony termin, w jakim pożyczkobiorca powinien zwrócić pożyczkę pieniężną?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-18

  Proszę o wzór umowy użyczenia domu na cele mieszkalne dla osób fizycznych oraz omówienie tejże umowy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-05-13

  Z właścicielem gruntu umówiłem się, że wydzierżawię część gruntu oznaczoną na mapce. Opłatą za dzierżawę jest 5 procent od faktury wstawionej za usługę (park zabaw linowych) świadczoną przeze mnie na tymże gruncie. W przypadku nie świadczenia usługi nie ponoszę stałej opłaty za dzierżawę. Pytanie: Jak zawrzeć w umowie dzierżawy gruntu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-28

  Czy w wyniku przekroczonego czasu wywiązywania się z umowy, zleceniodawca ma prawo zatrudnić kogoś innego do zrealizowania zadania na koszt poprzedniego wykonawcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-14

  Poszukuję wzoru gotowej umowy np. na wykonanie pokrycia dachowego, takiej, że w razie niewypłacalności klienta będę mógł łatwiej wywalczyć swoje pieniądze za niezapłaconą usługę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-12

  Prowadzę sklep komputerowy, ostatnio często się zdarza, że wysyłamy części komputerowe zakupione przez klientów na gwarancji do hurtowni, gdzie był zakupiony towar. Hurtownia nam go odsyła jako naprawiony. Bardzo często się zdarza, że ten sam towar ulega ponownie uszkodzeniu po 2 lub trzech tygodniach. Rozumiem irytację moich klientów. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-04

  Użyczyłem mieszkanie jako osoba prywatna, osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Czy może ona je wynająć innej osobie prowadzącej działalność i wystawić fakturę VAT?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-03

  Czy spółdzielnia, z którą podpisałem umowę na wykonanie docieplenia budynku, może mnie ukarać odsetkami karnymi za nie terminowe oddanie budynku? Odsetki dorównują prawie połowie wartości wykonanej roboty.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5220
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

 • Utworzenie jednostki organizacyjnej – decyzja pobierz

więcej