Pytanie

19.06.2009
Kobieta A i mężczyzna B pozostawali w związku małżeńskim. Z tego związku jest dwójka pełnoletnich dzieci: AB i BA. Pomiędzy A i B nastąpił rozwód bez orzekania o winie i bez podziału majątku. Składnikiem majątku jest mieszkanie. W ustnych ustaleniach A i B postanowili, że mieszkanie będzie docelowo dla AB i BA. Mężczyzna poznał nową kobietę C i posiada z nią potomka (małoletniego) BC. B i C nie są jeszcze w związku małżeńskim, ale nie wykluczone jest, że coś takiego nastąpi. Co należy zrobić by w 100% zabezpieczyć to by AB i BA dostały po 50% mieszkania i by C, ani BC nie mieli do tego mieszkania praw? Czy należy: 1. przeprowadzić polubowny notarialny podział majątku, w którym zostanie spisane, że A dostaje 50% własności mieszkania; a zaraz po tym spisać testament B w formie aktu notarialnego ,w którym napisane będzie, że 50% własności B ma przejść na BA i AB z wyłączeniem C i BC? 2. sporządzić akt notarialny przenoszący w chwili obecnej własność lokalu na AB i BA? 3. po prostu sporządzić testament w formie aktu? Ad.3 Co w tym przypadku może być w przypadku zawarcia związku -sądowe dochodzenie praw dla ew. żony i dziecka? Jaki sposób najlepiej zabezpieczy interesy AB i BA, ale bez płacenia dużych podatków w chwili obecnej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o urlop bezpłatny pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

  • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

więcej