Pytanie

18.08.2008
Czy fundacja ma prawo zwrócić wpłacone na jej konto darowizny?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych pobierz

więcej