Porady prawne

 • 2013-05-13

  Z właścicielem gruntu umówiłem się, że wydzierżawię część gruntu oznaczoną na mapce. Opłatą za dzierżawę jest 5 procent od faktury wstawionej za usługę (park zabaw linowych) świadczoną przeze mnie na tymże gruncie. W przypadku nie świadczenia usługi nie ponoszę stałej opłaty za dzierżawę. Pytanie: Jak zawrzeć w umowie dzierżawy gruntu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-19

  Umowa dzierżawy - wypowiedzenie wysokości czynszu. Zawarta jest umowa dzierżawy nieruchomości na czas określony. Ustalona jest stała opłata. W umowie jest punkt: " Strony wspólnie zastrzegają, że kwota czynszu oraz inne należności mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu opłat publiczno-prawnych wyliczonych wg. wskaźnika opublikowanego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-02-19

  Jestem dzierżawcą lokalu. Mam dług wobec właściciela, czy on może bez wcześniejszego wezwania do uregulowania należności samoistnie zająć moją własność znajdującą sie w tym lokalu oraz własność innych firm stanowiących wyposażenie nie wpuszczając mnie do środka ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-12-17

  Zamierzam wydzierżawić znajomemu kawałek swojej nieruchomości. Czy czynsz dzierżawny musi być ustalony w określonej kwocie pieniędzy czy też można ustalić jakiś inny miernik?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-11-05

  Czy wydzierżawiający ma obowiązek (czy może wchodzić do budynku bez uprzedzenia) kontrolować dzierżawcę czy przestrzega przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych i sanitarnych. dzierżawiony budynek, który stanowi moją własność jest zamykany od wewnątrz i nie można się do niego dostać nawet w godzinach pracy firmy. Jak można ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-27

  Gdy jest zawarta umowa dzierżawy na grunty rolne i w trakcie trwania tej umowy umarł wydzierżawiający a jego spadkobiercy nie przeprowadzili postępowania spadkowego to czy ta umowa dzierżawy wygasła w dniu śmierci wydzierżawiającego czy obowiązuje nadal?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-05

  Wydzierżawiłem lokal firmie na cele handlowe. Chcę wypowiedzieć umowę ze względu na brak wpłaty za czynsz. Czy jeśli nie zwolnią lokalu w wyznaczonym terminie, to mogę sam go zamknąć wraz z pozostawionym towarem i przetrzymać ten towar, aż do momentu uregulowania należności?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-27

  Zamierzam wydzierżawić znajomemu kawałek swojej nieruchomości. Czy czynsz dzierżawny musi być ustalony w określonej kwocie pieniędzy czy też można ustalić jakiś inny miernik?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 58
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

 • Umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia pobierz

 • Wzór zwolnienia od kosztów pobierz

 • NIP-B Informacja o rachunkach bankowych pobierz

więcej