Pytanie

10.05.2010
Zgodnie z art. 703 Kodeks cywilnego „Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu”. Moje pytanie jest takie: czy zgodnie z powyższym zapisem jeżeli innej sytuacji oprócz ustawowych odsetek umowa dzierżawy nie przewiduje w przypadku niepłacenia czynszu, wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę rezygnując z dodatkowego terminu na spłatę? Tylko np. go uprzedzić, że w związku z nieuregulowaniem czynszu za dwa pełne okresy wypowiadam umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym bez terminu wypowiedzenia z winy dzierżawcy, tym samym odbierając przedmiot dzierżawy? Czy takie rozwiązanie nie koliduje w żadnym stopniu z zapisem umownym, że rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron? Czy traktujemy to jako rażące naruszenie warunków umowy i pozbywam się kłopotliwego dzierżawcy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

więcej